Εγγραφή Canoe-Kayak & SUP

Τρόποι Εγγραφής

Όριο συμμετοχών: 600

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές με προτεραιότητα και μέχρι να συμπληρωθεί το όριο συμμετοχών


– Online (με την συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας εγγραφής)